České umění 20. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní