Jarní koncert z operních a operetních melodií

date of exhibition: 1994/05/03
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert