Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1965/11/05 - 1965/12/05
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská

notes:
návštěvnost 1579

František Gross - I. patro
Ladislav Novák - přízemí