Prácheňský regionalista Jaromír Malý

date of exhibition: 2005/10
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: autorská