Pocta Františku Kupkovi

date of exhibition: 2005/10/13 - 2005/11/13
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní