Dějiny a současnost kláštera Porta coeli

date of exhibition: stálá expozice
institution: Podhorácké muzeum
type of exhibition: kolektivní