Počátky fezové výroby

date of exhibition: stálá expozice
institution: Muzeum středního Pootaví
type of exhibition: kolektivní