Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1997 Jiří Příhoda: Blíže k ulici

date of exhibition: 1998/06/03 - 1998/06/28
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská