Cubeca - obrazy

date of exhibition: 2005/10/09 - 2005/11/20
institution: Muzeum regionu Valašsko, zámecká galerie
type of exhibition: kolektivní