Dějiny knihy a knihtisku od počátku do současnosti

date of exhibition: stálá expozice
institution: Muzeum knihy
type of exhibition: kolektivní