Přehlídka práce restaurátorů

date of exhibition: 1980/09/16 - 1980/10/26
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní