Preivan v súčasnej slovenskej malbe 2000 - 2005

date of exhibition: 2005/09/22 - 2005/10/23
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: kolektivní