Jan Ambrůz: O lehkkosti a tíži

date of exhibition: 1991/04/15 - 1991/05/05
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská