Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

date of exhibition: 2006/04/26 - 2006/06/27
institution: Galerie Gaudeamus
type of exhibition: kolektivní