Lvíčata - Dětský pěvecký sbor Lauderovy školy v Praze

notes:
pod vedením Pavly Jahodové