Učitelé Základní umělecké školy v Žerotíně

place of origin: Žerotín