Mezinárodní výbor pro realizaci soudobé architektury

notes:
CIRPAC