Jednota pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta

place of origin: Praha
year of establishment: 1859