Mährischer Gewerbeverein (Moravský průmyslový spolek)

place of origin: _