Vereinigung deutscher bildender Künstler in der Tschechoslovakei (Kunstring)

place of origin: Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
year of establishment: 1925

notes:
(Sdružení německých výtvarných umělců v Československu)
Umělecký spolek Kunstring (Vereinigung deutscher bildender Künstler in der Tschechoslovakei) založený 1925 ve Vítkovicích kolem sochaře Thedoroa Mallenéra. Kunstring měl 17 členů. Sdružoval umělce převážně mladší generace působící v Ostravě nebo nedalekém okolí, z nichž ale někteří ze severní Moravy nepocházeli. Členy tohoto sdružení byli vedle Theodora Mallenéra malíři Leo Haas, Riko Mikeska, Paul Gebauer, Viktor Frank, Emil Spiegel, Josef Kurzawa, Josef Eberhard Karger, Karl Hruby, Karl Harrer, Dr. Otto Mlčoch, Salomon Salomonowitz, August Walter Müller, Rudolf Sokol, rakouská malířka a sochařka Dina Kuhn a sochařky Elfriede Tuma a Marta Schöpflin.
zdroj - Ivo Habán