Bundesverband Bildender Künstler (BBK)

notes:
Spolkový svaz výtvarných umělců, Německo