Lounský výtvarný kroužek

notes:
vedl Zdeněk Sýkora