Kukryniksy

Book
published, title (subtitle)
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR)
1950   Z výtvarného života v SSSR (Diskuse o kosmopolitismu a naturalismu, Stalinské ceny, Sovětské umění a lid, Sovětský tisk a otázky výtvarné tvorby, Výchova na výtvarných školách)
1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky)
1950   Sovětská grafika náš velký vzor
1951   Realistické tradice v české ilustraci
1951   Sovětští karikaturisté na stráži míru
1953   Nové výtvarné publikace