Výtvarné umění 1950, redakční rada

place of origin: Praha
year of establishment: 1950

notes:
odpovědný zástupce Václav Jícha
tajemník redakce - Jiří Bursík
Miroslav Míčko č. 2 -
Jaromír Neuman č. 2 -