Regula Pragensis

place of origin: Praha
year of establishment: 1977

notes:
Necírkevní řeholní řád se sídlem v Praze. Do centra svého učení staví pojem a praxi výsostné pozornosti. Znamená to, žese přednostně zabývá nezaujatým pozorováním a pojmenováváním jevů a vlivů napodobitelných hrou.

word:

Necírkevní řeholní řád se sídlem v Praze. Do centra svého učení staví pojem a praxi výsostné pozornosti. Znamená to, žese přednostně zabývá nezaujatým pozorováním a pojmenováváním jevů a vlivů napodobitelných hrou.