Výtvarná skupina X

place of origin: Opava (Opava)