White Market

notes:
brněská výtvarná skupina, performance