Mezinárodní sdružení grafiků ICOGRADA (International Council of Grafic Design Associations)

place of origin: Londýn (London)