Bund Deutscher Kunsterzieher

notes:
Svaz německých učitelů výtvarné výchovy