Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

place of origin: Praha