HoME

notes:
HoME, o. s. je nezávislá divadelní a umělecká skupina, která zkoumá současný život prostřednictvím divadla a performance. Ve své tvorbě mísíme žánry, formy a prostředky: instalaci, site-specific, interaktivitu, tradiční činohru, tanec, performanci, intervenci, akci, happeningy, workshopy, fyzické divadlo, video art, pouliční divadlo atd. - abychom zkoumali místa a témata novými způsoby.
(http://divadlohome.net/cz/home.html)