Výtvarné sdružení Jana Dědiny

place of origin: Nymburk (Nymburk)