řeholní klerikové

notes:
U nás se uplatnili zejména jezuité, piaristé, theatini a barnabité.