The Residents

place of origin: San Francisco
year of establishment: 1972

notes:
Anonymní hudebně-výtvarné seskupení s přesahy do výtvarného umění, performance, divadla a videoartu.