Tvůrčí skupina moderního realismu

place of origin: Plzeň (Plzeň-město)

notes:
Tvůrčí skupina při SČVU