Římská škola 30. let

notes:
umlěci, kteří obdrželi státní stipendium do Říma