EFO

place of origin: Pardubice (Pardubice)

notes:
při Kulturním domě ROH Dukla v Pardubicích-Dubině