The Rodina

place of origin: The Hague
year of establishment: 2012

notes:
http://www.therodina.com/

word:

 dvojice Tereza Rullerová a Vít Ruller věnující se především grafickému designu a instalacím