World Crafts Council (Světová rada uměleckých řemesel)

notes:
- Zasedání Světové rady uměleckých řemesel - 1966 v Montreux (Švýcarsko)