Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie

place of origin: Varšava (Warszawa)