Střední průmyslová škola textilní

year of establishment: 1892
year of termination: 0
city: Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
address: _

notes:
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl od 1. 1. 1994 zrušen název Střední průmyslová škola textilní. Nové označení subjektu znělo Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště (Integrovaná střední škola). Další proměna pojmenování se uskutečnila v roce 1996. v rámci tzv. optimalizace byla ke škole od 1. 7. 1996 po předcházejících složitých jednáních připojena dvě ústecká učiliště a to Integrovaná střední škola textilní (bývalé učiliště n. p. Perla) a Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště. Toto rozhodnutí vyvolalo další změnu názvu školy na název Střední průmyslová škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se k 1. 9. 1997 název opět změnil na Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, v roce 1999 přibyla ještě zkratka LTI (Licentiteship of The Textile Institute Manchester). Tento název nese škola dodnes.