Klecany (Praha-východ)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Klecany (Praha-východ)
address: _