České vysoké učení technické, Fakulta pozemních staveb

person, born
Borl Jiří, 13. 12. 1950
Čermák František, 2. 4. 1903
Přibyl Lubomír, 29. 8. 1944
Štěpánek Otakar, 10. 5. 1898
Urbánek František, 3. 2. 1927