Kostel sv. Jana Křtitele

year of establishment: 1600
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: _

notes:
1600 - přibližné datum založení kostela
1783 - barokní přestavba kostela
Popis Při Pražské ulici. - Bývalý hřbitovní kostel byl vystavěn okolo r. 1600. Během třicetileté války byl r. 1644 vypálen Švédy, potom byl opraven, r. 1758 však znovu vyhořel. Dnešní podobu získal při opravě v l. 1777-1783 patrně J. Jägera. - Barokní, jednolodní, obdélný kostel s vyhloubenými nárožími a konvexně vypjatým průčelím. V ose obdélného, příčně položeného presbytáře je obdélná sakristie. Průčelí s nárožními lizénami a volutovým štítem s nikou, portál z r. 1677. Bočné průčelí (jižní datováno r. 1703) a stěny presbytáře jsou členěny podobně. Uvnitř kostela zaoblené kouty, loď oválná, členěná dvojicemi pilastrů, kruchta na dvou pilířích podklenuta valeně s lunetami a sklenuta plackou podobně jako presbytář. Sakristie sklenuta polovinou zrcadlové klenby. - Zařízení: hlavní oltář, kazatelna a sochy sv. Barbory a sv. Kateřiny v nikách presbytáře jsou barokní, z doby okolo poloviny 18. stol. Náhrobek je z r. 1640. - U kostela samostatná zvonice.
zdroj - www.svkkl.cz

word:
Kostel je jednolodní, s hlavní lodí na oválném půdorysu zaklenutou kopulí, presbytář na východě je rovněž oválného půdorysu o menší šířce, příčně orientován rovněž zaklenut kopulí. Ukončen je apsidou na lichoběžníkovém půdorysu. Západní průčelí je uprostřed vyduté ven, při nároží vybrané dovnitř, ukončené volutovým štítem.
Kruchta vestavěná do lodi je podklenuta křížovou klenbou, opírající se do dvou pilířů, kruhové schodiště na ní je na jižní straně. Jeden vstup do hlavní lodi je ze západu, jeden z jihu. Na západním portále je vytesán letopočet 1679 na jižním 1783.
Kostel byl vystavěn roku 1600, ruku 1644 vypálen od Švédů, roku 1679 opraven, roku 1756 znovu vyhořel, roku 1777-83 upraven do stávající podoby.
Na jih od kostela stojí zvonice postavená v téže době jako kostel. Požár roku 1758 ji však nepoškodil.
V soupise památek historických a uměleckých okresu Českobrodského je uváděno, že uvnitř věže a při jižní stěně kostela jsou barokní sochy z pískovce v nadživotní velikosti, jež jsou trosky velikého sousoší z 18. století, jež stávalo na náměstí před průčelím farního kostela a bylo zbořeno roku 1889.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973