Dům č.p. 19, U černého orla

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

notes:
vlastníci :
zámecký hejtman Pavel Svatkovský z Dobrohoště 1621
Anna Svatkovská z Kestřan - vdova
Jiří Podmokelský z Beštor - zámecký hejtman 1630
Barbora Podmokelská z Gerstorffu - vdova
Jiří Rusín Novohradský - zámecký purkrabí
Barbora Laitterová 1645 - v domě zřízen hostinec
Prokop a Marie Auvalští do 1684
Jan Makarius
Antonín a Kateřina Novákovi
Rudolf Bergman
Josef a Kristina Pačesovi od 1901
Emilie Růžičková
v 80. letech 20. století v domě kino

word:
Jednopatrový objekt s historizujícím symetricky řešeným průčelím z druhé poloviny min. století. V přízemí je plastická bosáž (kvádrování) na ose průčelí rizalit s hlav. vstupem, dodatečně upravovaným, po levé straně čtyři osy okenní (včetně 1 slepého okna) vpravo 3 výkladce zřízené v roce 1936 pro restauraci a úzký pravoúhlý vstup. V 1. patře je na ose průčelí rizalit v němž je 1 okno v profil. šambráně, po jehož stranách je po dvou pilastrech s korintskými hlavicemi, nad oknem trojúhelný tympanon na konsolách uvnitř s plastikou poprsí jinocha v parapetu balustráda.
Čtyři okna vpravo i vlevo od rizalitu mají profilovanou šambránu, trojúhelný tympanon na konsolách a v parapetu vlysy. Na vnitřní straně prvního okna zprava i zleva od nároží je pilastr s korintskou hlavicí, na nároží pak je bosáž. Ze sedlové střechy s hřebenem rovnoběžným s průčelím do nám. vybíhá sedlová stříška k trojúhelnému tympanonu ukončujícímu střední rizalit, uvnitř je plastika orla.
V přízemí je za vstupem na ose průčelí průjezd do dvora, jež se v druhém traktu odskokem o něco zužuje. Průjezd je zaklenut segmentem. Schodiště do patra umístěné v dvorním traktu vpravo od průjezdu je tříramenné. Vpravo i vlevo od průjezdu je dvoutrakt, s užším dvorním traktem. Stropní konstrukce tvoří klenby zrcadlové a segmentové. Do dvora je na západní straně domu přístavek jež je plochostropý.
1. patro odpovídá dvoutraktové dispozici přízemí. V traktu do náměstí je sál kina. Strop je dřevěný trámový se zavěšeným podhledem.
Dům je novostavba z druhé poloviny minulého století, ze staršího objektu, zachyceného na katastrální mapě z r. 1841 by mohly být zachovány jen fragmenty zdiva. Zbořený dům se připomíná roku 1672, kdy jako jediný mezi domy od brány českobrodské k bráně kouřimské nepatřil knížeti, ale byl tehdy majetkem pí. Laitterové, manželky knížecího hejtmana Vavřince Laittera z Tannenberku. Již v roce 1673 se v domě připomíná hostinec, jež je zde i roku 1873. Dům nese zřejmě od 17. století název „U orla“, což připomíná též plastika tohoto ptáka zasazená do tympanonu z 2. poloviny minulého století. V tomto století do roku 1929 byl dům přistavěn na jižní straně. Roku 1947 prováděny úpravy pro zřízení jeviště divadla v 1. patře kulturního domu. Z roku 1955 a19557 jsou adaptace v 1. patře spolu se zřízením promítací kabiny kina.
Levé dvorní křidélko se sklepem je klasicistního původu novodobě přestavěno. Roku 1955 postaveno 1. patro nad jižním koncem křídla, jež již existuje nad křídlem od přístavby k severu.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973