Dům č.p. 29

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

notes:
Bývalá zemědělská usedlost s 30 jitry pozemků, bývalý hostinec. Bydlel zde primas Vilém Horálek.
1736 se zde konala slavná hostina k oslavě zbavení města poddanství a roboty,
rod Horálků do roku 1799
Matěj Synecký
Rudolf Bergman - dům přestavěn, zřízen sál - plesy , posvícenské zábavy. Tančil zde i Karel Havlíček Borovský.

word:
Jednopatrový nárožní dům s levým a pravým dvorním křídlem. Levé dvorní křídlo (při ulici Kutnohorské) je jednopatrové, pravé je v části při hlav. budově jednopatrové obytné, dále o něco nižší jednopatrové, hospodářské pak následuje přízemní úzký krček a opět jednopatrová hospodářská část křídla navazující na zástavbu po jižní straně dvora jež je hospodářská přízemní.
Průčelí do náměstí i do ul. Kutnohorské je hladké. Severní průčelí do náměstí má zleva vstup do obchodu, dva velké výkladce, hlavní vstup ve velkém segmentovém zaklenutém otvoru, otevřeném do průjezdu, výkladec, vstup do obchodu a výkladec. V patře je 8 oken. Střecha s hřebenem rovnoběžným s průčelím do náměstí má do ul. Kutnohorské valbu.
Přízemí má ve střední části disposice za vstupem z náměstí průjezd, zaklenutý 6ti segmentovými klenbami do velmi stlačených pasů. Vpravo i vlevo je trojtrakt. V 1. traktu do náměstí jsou vlevo dva prostory zaklenuté zrcadlovými klenbami, vpravo je jeden plochostropý prostor, druhý a třetí trakt je zaklenut segmentovými a zrcadlovými klenbami. Do suterénu se vstupuje ze dvou míst. Stropy pod západní částí disposice jsou přístupny schody v pravém dvorním křídle. Z nich se vstupuje do velkého prostoru valeně kamenně klenutého (vrcholnice je kolmá k průčelí do nám.) z něj je přístup do dvoulodí pod 1 traktem domu při náměstí, valeně klenutého, vrcholnice kolmé k průčelí do náměstí.
Stěny sklepních prostorů jsou vytesány ve skále. Z velkého sklepního prostoru při schodech vede úzká chodba do dvoulodního prostoru severně od hlavního objektu, valeně zaklenutého, vrcholnice kolmé k jižnímu průčelí domu. Do sklepů pod východní částí disposice se vstupuje po schodech přístupných z průjezdu a umístěných ve středním traktu východní části disposice. Pod středním traktem je chodba zaklenutá při schodech segmentovou klenbou, dále valenou klenbou polokruhovou. Do náměstí pod 1. traktem jsou dva prostory jeden nepřístupný, jeden zaklenut segmentem, vrcholnice kolmá k hlav. průčelí.
Dům vznikl asi až za klasicismu, pravděpodobně na místě dvou starších objektů. Na katastrální mapě z r. 1841 má hlav. objekt stávající rozsah a je v něm hospoda. Radikální přestavba v druhé polovině min. století vyměnila stropní konstrukce v přízemí a upravila disposici. Na katastrální mapě z roku 1873 je označena v domě ještě stále hospoda jako před 72 lety. Rozsáhlé podsklepení v pravé části disposice je zřejmě až klasicistního původu, při jejich vzniku zřejmě již počítáno s využitím pro hospodu, sklepy v levé části disposice nebyly přístupny v celém rozsahu, nelze tedy o jejich vzniku dělat závěry. Na katastrální mapě z roku 1841 je ve dvoře na západní straně stavební délky asi 17 m od jižní fasády hlav. objektu oddáleno asi o 5 m.
Toto stavení bylo v 2. polovině minulého století, do roku 1873 prodlouženo na jih. Po roce 1873 zřejmě do konce století (nejpozději do r. 1929) spojeno toto stavení s hlav. objektem a postaveno stavení na jižní straně dvora. Dvorní křidélko při ul. Kutnohorské je částečně klasicistního původu, přistavěno na západ do dvora a přestavěno rovněž mezi lety 1873 až 1929. Ve dvoře byla ještě v 2. polovině minulého století i v roce 1929 zástavba mezi pravým dvorním křídlem a ul. Kutnohorskou, dnes již neexistující.