Dům č.p. 35, Liškovský

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

notes:
V roce 1611 patřil Jakubu Ovesnému . 1617 označován jako pustý.Žila zde jedna z větví starého kosteleckého rodu Šámalů.

word:
Č.p. 35 je jednopatrový dům s průčelí upraveným v roce 1927.
V přízemí uprostřed pravoúhlý vjezd do dvora, vpravo i vlevo výkladce se vstupy do obchodů. V 1. patře 6 oken. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s průčelím do náměstí.
Přízemí je řešeno jako dvoutrakt vpravo i vlevo od středního průjezdu, zaklenutého segmentovou klenbou s fabiony a bosáží v podhledu. Schodiště vpravo od průjezdu v dvorním traktu, od něj vpravo chodba do pravého dvorního křídla, zaklenuta 2 plackami. 1 trakt do náměstí je plochostropý. Pravé dvorní jednotraktové 1. p. křídlo v přízemí zaklenuto segmentem s vrcholnicí kolmou k průčelí do náměstí a s fabiony.
Č.p. 35 – levé dvorní křídlo spolu s dvorním traktem hl. objektu nebyly přístupny. Dle plánu z r. 1958 jsou zde segmentové klenby do pasů.
Č.p. 417 tvoří jednopatrová zástavba po západní straně dvora č.p. 35 s hladkým průčelím a plochostropými prostorami.
Dům čp. 35 je klasicistní novostavba, postavená asi v 2. čtvrti 19. stol., do r. 1841. Novodobě vyměněny stropní konstrukce v 1 traktu (část v r. 1927) a upraveno průčelí.
Č.p. 417 v r. 1929 dosud nestálo. Toho roku má zástavba po této straně dvora jiný půdorys.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973