Dům č.p. 36, Vlčkovský

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

notes:
Nazván podle Václava Vlčka, který ho koupil v roce 1629.
Vlastníci : Horálkové, Šámalové - v té době se mu říkalo Šámalovský a byl zde hostinec U koníčka. Pozdějčí majitel Jaroslav Stuchlík.

word:
Jednopatrový dům s novodobým hlavním průčelím do náměstí. V přízemí zleva hl. vstup v mírně předstupujícím rizalitu, okno a výkladec se vstupem do obchodu.V patře 1 osa okenní v rizalitu vlevo a tři okna v pravé části průčelí. nad částí s rizalitem je trojúhelný střešní štít s useknutým vrcholem a s půlkruhovým oknem do půdy.
Disposice sestává ze dvou spojených objektů. Jižnímu objektu náleží v hl. průčelí hlavní vstup a okno. Za vstupem je chodba, vpravo hloubková místnost. V 2. traktu vpravo schody do patra a sklepa, vlevo pokračování chodby s dveřmi na jižní straně, kde se vstupuje na dvůr. Vlevo od dveří zazděný kamenný barokní portál. V 3 traktu prostor v šíři obou částí traktů předních. Za ním, přibližně 90 cm silná zeď odděluje prostor zaklenutý v celé šířce domu 3 plackami. Výše popisovaný 1., 2. a 3. trakt levé části disposice čp. 36 je plochostropý.
Pravou část disposice od hloubkové zdi kolmé k hlav. průčelí tvoří jediný plochostropý prostor, propojený nyní s čp. 37. Za ním v jeho šířce navazují dva hloubkové prostory. Levý tvoří dlouhá plochostropá chodba, končící v šířkovém prostoru zaklenutém plackami. Pravý prostor je zaklenut valenou polokruhovou klenbou vpředu se dvěma malými trojúhelnými výsečemi.
Sklep je orientován pod severovýchodním nárožím domu a je kamenně valeně polokruhově zaklenut. Vrcholnice je rovnoběžná se západním průčelím.
Patro je plochostropé.
Dům se zachovanou původní disposicí zřejmě dvou dodatečně spojených renesančních domů je jeden z nejstarších na náměstí.
Renesančního původu může být i valená klenba při severní obvodové zdi domu. Ke spojení domů došlo asi již za baroka. V jižní obvodové zdi domu je zevnitř patrný zazděný barokní portál. V klasicismu byl objekt prodloužen na východ o část disposice zaklenutou v přízemí plackami a nově zastřešen.
Novodobě, v 2. pol. min. stol. přistavěn 1 p. rizalit do dvora na jižní straně vyměněny stropní konstrukce v přízemí. V tomto století upraveno průčelí do náměstí.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973