Dům č.p. 49

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Náměstí Smiřických 49
ZIP: 281 63

notes:
postaven mezi lety 1564 a 1610
na přelomu 16. a 17. století (Matěj Vlček),
1611-1620 (Havel Pekař) (+ 1620 ?)
9.6.1660 dům vyhořel
1620 (?) – 21.3.1662 (Matěj Gregor - Řehoř
21.3.1662 – (Jakub Lipnický)
po smrti Jakuba Lipnického – 1691 (Ludmila Lipnická)
24.3.1691 - (Vít Tísek)
po smrti Víta Tíska – 1715
6.12.1715 – 1736 Matěj Tísek (-1736)
krátce po 1715 dům vyhořel.
1736 – 1753 Matěj Tísek mladší
18.1.1753 – 1773 (Martin Čermák)
9.2.1773 Václav a Barbora Sokolovi.
neznámá kupní smlouva
- 1793 (Jan a Anna Krajčmerovi)
8.2.1793 – 1793 (Jan Veselý)
27.6.1793 – 1807 (Václav a Alžbětě Falbrovi)
22.11.1807 – (Jan Schöbl)
29.5.1814 dům vyhořel, klasicistně přestavěn
od 20. let 19. století – 1838 (Jan a Kateřina Janečkovi) (+?)
16.3.1838 – 1844 (Alois Angeli)
31.3.1844 - 1850 (Jan Daniel Kranich)
6.3.1850 – 1870 (Abraham a Rozálie Dubovi, po Abrahamově smrti (?) Rozálie Dubová)
nájemci Karel a Anna Herrmannovi (2.května 1866 se zde narodil syn Karel, významný právník a profesor Karlovy univerzity)
1.6.1870 – (Vincenc May pro dceru Annu Mayovou)

word:

Postaven musel být někdy mezi lety 1564 a 1610, protože v urbáři Černokosteleckého panství z roku 1564 ještě není zmiňován.

Na přelomu 16. a 17. století byl v držení černokosteleckého měšťana Matěje Vlčka, který jej ale prodal a za utržené peníze si pořídil objekt č.p. 36 na západní straně náměstí.

První písemná zmínka, o které můžeme s určitostí říci, že se týká domu č.p. 49, pochází z roku 1611. Roku 1611 se jako jeho majitel uvádí Havel Pekař, který dům vlastnil i po roce 1620.

Po jeho smrti se tohoto objektu ujal černokostelecký švec Matěj Gregor (Řehoř), původně majitel domu č.p. 110, který zde bez zápisu bydlel, však na něm nic nevyplatil, až potom v létu 1660 [9. června] skrze nešťastnou příhodu shořel a pustý zůstal.

Matěj Gregor prodal 21. března 1662 pusté spáleniště za 70 kop grošů míšeňských černokosteleckému měšťanovi, krejčímu, Jakubu Lipnickému. Krejčí Jakub Lipnický byl v letech 1670-1678 černokosteleckým konšelem.

Po Jakubově smrti zdědila dům vdova Ludmila Lipnická, která ho 24. března 1691 prodala provazníkovi Vítovi Tískovi za 138 kop grošů míšeňských.

Po Vítově smrti spravovala dům č.p. 49 v hodnotě 200 kop grošů míšeňských vdova Eva Tísková, a to až do 6. prosince 1715, kdy jej odevzdala synovi zemřelého Víta Tíska, Matěji Tískovi. Vymínila si zde však doživotní byt. Krátce nato dům č.p. 49 vyhořel. Z archivních pramenů plyne, že Matěj Tísek byl v Kostelci politicky činný – od roku 1733 zasedal nepřetržitě v obecní radě.

Zemřel roku 1736 jako radní a dům čp. 49 po něm zdědil jeho syn Matěj Tísek. Stejně jako otec, i on působil v letech 1743, 1745 a 1747 jako černokostelecký radní. Ve stáří se asi stal pro něho dům zbytečně velký, a proto se přestěhoval do svého druhého domu č.p. 62 a dům č.p. 49 na náměstí prodal 18. ledna 1753 za 675 zlatých rýnských Martinu Čermákovi, který byl ve funkčním období 1766-1769 městským vizitátorem komínů.

Od Martina Čermáka koupili o dvacet let později (9. února 1773) tento dům za částku 620 zlatých rýnských manželé Václav a Barbora Sokolovi. Václav Sokol byl stejně jako několik majitelů tohoto domu činný v městské samosprávě – v letech 1780-1785 působil v Kostelci jako tzv. kontribuci rozhodující.

Neznámou kupní smlouvou potom přešel tento objekt na manžele Jana a Annu Krajčmerovi, kteří jej 8. února 1793 prodali Janu Veselému za 1215 zlatých rýnských.

Ten ale dům č.p. 49 prodal obratem ruky už 27. června 1793 Václavu a Alžbětě Falbrovým za sumu 998 zlatých rýnských.

Od manželů Falbrových koupil tento objekt 22. listopadu 1807 Jan Schöbl za částku 1279 zlatých. Bohužel ani tento dům nezůstal ochráněn před velkým požárem města 29. května 1814. Následně byl ale klasicistně přestavěn.

Dalšími majiteli tohoto domu byli od 20. let manželé Jan a Kateřina Janečkovi, majitelé domu č.p. 20 v Kostelci nad Černými lesy. Přestože ale měli své vlastní děti, zdědil po jejich smrti 16. března 1838 dům č.p. 49 v ceně 2000 zlatých pokřtěný žid Alois Angeli, syn černokosteleckého izraelity Heřmana Martinovse, stavebního podnikatele, černokosteleckého měšťana, stavitele synagogy a židovské školy v Kostelce nad Černými lesy.

A právě Heřman Martinoves prodal 31. března 1844 na místě svého syna dům č.p. 49 za 1900 zlatých Janu Danielovi Kranichovi z Kostelce. Jan Daniel byl obchodníkem s kůžemi až v Litoměřicích a je zcela logické, že se sem nepřestěhoval – namísto toho objekt pronajímal, mj. i pozdějším vlastníkům (rodině Dubově). Nakonec ho 6. března 1850 úplně prodal.

Koupil jej černokostelecký zámožný Žid a pachtýř místního panského dvora č.p. 15 Abraham Dub se svou manželkou Rozálií za částku 4.200 zlatých víceméně na dožití. Po smrti manžela se Rozálie Dubová přestěhovala do Chomutova a dům č.p. 49 opět pronajímala.

Jeho nájemci se jmenovali Karel a Anna Herrmannovi a přestěhovali se sem krátce po svatbě. To by jistě ještě nebylo nijak významné. 2. května 1866 se jim však narodil syn Karel, pozdější velice významný vysokoškolský profesor na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Společně s otcem byli 6. května 1898 povýšeni do šlechtického stavu a obdrželi predikát „von Otavský“.

1. června 1870 se ovšem rozhodla Rozálie Dubová v zastoupení svého syna Františka prodat tento objekt za částku 5600 zlatých Vincenci Mayovi pro jeho dceru Annu Mayovou.

zdroj - Vladimír Mrvík, 2006