Dům č.p. 3, barokní špitál

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská 3

word:
Jednopatrový objekt s pozdně barokním průčelím. Hlavní průčelí je jižní. Ve středu jižního průčelí je dvouosý rizalit, ukončený ve výši střechy trojúhelným tympanonem s knížecím znakem. Okna patra ve středním rizalitu jsou polokruhově zakončena, rámována šambránou s lištou, parapet předstupuje pod ním konzolová římsa. Nad otvory v přízemí jsou segmentové tympanony. Celý rizalit a boční křídla vpravo a vlevo jsou členěny lasénovými rámci na křídlech s kruhovým motivem uprostřed výšky průčelí. Mezi okny patra velký dřevěný kříž. Ostatní průčelí jsou hladká. Střecha valbová.
Objekt nebyl přístupný.
Pozdně barokní objekt, postavený r. 1726-28 kněžnou Marií Terezií Savoyskou jako nový špitál pro 24 osob. Provedení stavby svěřeno poručíku de Contini.
R. 1805 odevzdán dekretem dozor nad špitálem farářům v Kostelci. Nyní jej spravuje ŠLZ (lesnická škola).
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973